رویداد ها

بدلیل شیوع بیماری کرونا؛ نمایشگاه بین المللی کتاب تهران به تعویق افتاد.