نحوه جستجوی منابع کتابخانه در پورتال

به اطلاع مراجعان محترم پورتال کتابخانه مرکز می رساند، با توجه به اشکال باکس جستجوی ساده، خواهشمند است تا برطرف شدن اشکال، جهت جستجو از قسمت “جستجوی پیشرفته” استفاده نمایید.