خبرنامه های داخلی مرکز

ردیف شماره و ماه  لینک دانلود ۱ شماره ۱- فروردین و اردیبهشت ۹۸ لینک دانلود ۲ شماره ۲- خرداد ۹۸ لینک دانلود ۳ شماره ۳- تیر ۹۸ لینک دانلود ۴ شماره ۴- مرداد ۹۸ لینک دانلود ۵ شماره ۵- شهریور ۹۸ لینک دانلود ۶ شماره ۶- مهر ۹۸ لینک دانلود …

ساعات کاری، شرایط استفاده وامکانات کتابخانه

کتابخانه مرکز در روزهای کرونایی، از روزهای شنبه الی چهارشنبه، از ۷:۳۰صبح تا ۱۴:۳۰ بعدازظهر آماده خدمت رسانی به مراجعان محترم می باشد. استفاده داخل سالن، برای عموم آزاد است. مراجعان غیر عضو با ارائه کارت طرح غدیر و یا به امانت گذاری کارت ملی، می توانند تا دو جلد …